Category: Edukacija

Novinarsko izveštavanje o američkoj preriji

U toku desetonedeljne formalne edukacije o angažaovanom novinarstvu, Jay Kosa je primetio da je diskurs izveštavanja o ljudima i događajima ruralne Amerike prilagođen publici koja živi u urbnim sredinama. Jay je uočio upečatljive slučajeve gde angažovano novinarstvo pomaže novinarima da informišu urbanu publiku o životu…

Gde kompanije najviše greše u promociji

  Ovo važi samo za domaće kompanije, u razvijenom svetu gde ima para, situacija je drugačija. Kompanije najviše greše u tome što plasiraju mnogo dosadne, sterilne, semantički prazne i smisaono retardirane sadržaje. Sadržaji moraju biti zanimljivi i mora u kompanijskoj organizaciji da postoji čovek koji…

Šta nakon što dobijete svoju diplomu?

Veoma glupo pitanje, jer postoji samo jedan odgovor. Posle diplome možete da radite ako pronađete posao. Tome ste se nadali. Ako posla nema, onda treba da naučite još gomilu stvari kako biste postali makar malo stručan kadar da bi vas neko zaposlio. Kako je diploma…