Novinarsko izveštavanje o američkoj preriji

U toku desetonedeljne formalne edukacije o angažaovanom novinarstvu, Jay Kosa je primetio da je diskurs izveštavanja o ljudima i događajima ruralne Amerike prilagođen publici koja živi u urbnim sredinama. Jay je uočio upečatljive slučajeve gde angažovano novinarstvo pomaže novinarima da informišu urbanu publiku o životu zajednica iz ruralnih krajeva Amerike. Glavno pitanje koje se postavlja…

Šta nakon što dobijete svoju diplomu?

Veoma glupo pitanje, jer postoji samo jedan odgovor. Posle diplome možete da radite ako pronađete posao. Tome ste se nadali. Ako posla nema, onda treba da naučite još gomilu stvari kako biste postali makar malo stručan kadar da bi vas neko zaposlio. Kako je diploma važan deo identiteta svakog ko završi faks, ona postaje stvar…