Community management za Startup-e

Kada napravite proizvod potrebno je da neko čuje za njega. Naš posao je da ga predstavimo.

Važna napomena: uklapamo se u skromne budžete, razumemo situaciju.

macka-2.fw