Esej o copywriter-ima

Krajem 20. veka francuski mislilac i filozof Rolan Bart je u svom eseju “Smrt autora” napisao da čim je neka činjenica ispričana bez želje da deluje direktno na stvarnost, nego posredno kao simbol, tada glas gubi svoje poreklo i nastupa smrt samog pisca, a počinje pisanje. Izvorni glasovi pisanja se najjasnije vide u primitivnim plemenima gde je pojedinac koji priča priču, npr. šaman, samo posrednik koji prenosi božju reč. Oni koji slušaju šamanove priče dive se samo priči, a ne geniju onoga ko priča. Kada kažemo “autor” mislimo na modernu pojavu, prestižno otkriće pojedinca i individualnog talanta.

Bilo šta da čitamo, tražićemo vezu sa pojedincem koji je taj tekst napisao. Da li je ovo pisao muškarac ili je pisala žena? Da li genijalnost nekog teksta može biti rezultat propalog i bednog života autora? Autor je mrtav, postoji samo jezik i jezik je jedino važan. Iako je autor umro, onaj koji piše je ostao. Copywriter je alat onog koji ne postoji, onaj kome se divimo, copywriter je šaman.

Postoji samo jedan način da zadobijem tvoje poverenje da nastaviš da čitaš ove eseje. Obećavam da ti neću smetati ni jednog trenutka, zamisli me kako hoćeš, iako ja ne postojim. Ja sam samo glas. O meni u ovim esejima nećeš pronaći ni jednu istinu, pronaći ćeš samo broj telefona, email adresu i URL.
Tada si ti na potezu.