Konkurs za nove klijente (dve otvorene pozicije)

Tražimo nove klijente za što dužu saradnju, a od klijenta se očekuje da:

Ima ideju o tome šta bi hteo, nije neophodno ekspertsko znanje;

Da aktivno radi na svojim projektima – učestvuje u planiranju i izvršavanju projekta;

Pridržava se rokova, kako u procesima rada, tako i u plaćanju;

Kapira zašto nešto ne može da se napravi za pet minuta i tako nas reši muka;

Mi smo Partoff – napravićemo od vašeg brenda i proizvoda nešto naj+cool.

Svoje prijave šaljite na: milos@partoff.com