Organizacija Online sadržaja

Kao online zajednicu sve nas tišti problem produkcije kvalitetnog online sadržaja. U stvari, izgleda da smo kolektivno došli do zaključka da bismo voleli da je sadržaj problem nekog drugog, a ne naš. Međutim, situacija je sasvim suprotna našim maštarskim težnjama: mi smo ti koji korisnicima nudimo sadržaj i to je stvar o kojoj bismo trebali brinuti na prvom mestu.

Šta je organizacija sadržaja?

Kreiranje plana za produkciju, objavljivanje i distribuciju korisnog i upotrebljivog sadržaja je najkraći odgovor na pitanje. Nužno, onaj koji planira taj proces mora raditi na definisanju ne samo sadržaja koji će biti objavljen, nego mora prvo znati i zbog čega nešto objavljuje.

Organizacija sadržaja i njegova produkcija takođe su i “predmet odgovornosti” onoga ko kreira taj proces. Odgovornost se ogleda u detaljnom poznavanju afiniteta publike kojoj se obraćamo i od poznavanja strategije konkurencije.

U najboljem slučaju, organizacija sadržaja treba da zadovolji sledeće uslove:

 • obrađivanje ključnih tema i slanje odgovarajuće poruke;
 • obezbeđivanje afirmativnog nivoa tema koje pokriva sadržaj;
 • definisanje svrhe sadržaja (npr. kako će sadržaj premostiti prostor između publike i vaših poslovnih aspiracija);
 • analiza nedostataka sadržaja;
 • optimizacija za pretraživače (SEO) i
 • uočavanje strateške preporuke o stvaranju, objavljivanju i upravljanju novog sadržaja.

Ali…gde je zvezda večeri!

Glavni cilj organizacije online sadržaja je korišćenje reči i podataka u cilju stvaranja nedvosmislenog sadržaja koji će biti posrednik interaktivnih iskustava. Mi moramo biti stručnjaci u svim aspektima komunikacije kako bi sve to bilo efikasno.

To je težak zadatak. Postoji mnogo “aspekata komunikacije” u kojima strateg online sadržaja mora zaista biti stručan. U narednim redovima ćemo pretpostaviti da postoji niz segmenata u vezi sa disciplinom koja zaslužuje vlastitu definiciju:

 • Uređivačka strategija definiše smernice po kojima je sav online sadržaja uređen: vrednost, glas, ton, pravni i regulatorni tokovi, korisnički generisan sadržaj, i tako dalje. Ova praksa takođe definiše organizaciju online uređivačkog kalendara, uključujući i životni ciklus sadržaja.
 • Pisanje za web je uvek i pre svega najbolja vežba pisanja korisnog, upotrebljivpg sadržaja posebno namenjenog za online publikaciju. To je puno više nego “pametni” copywriting. Kreativni online pisac treba razumeti osnove user experience, mora dobro prevesti informacionu arhitekturu dokumentacije i napisati efektivne metapodatake.
 • Metadata strategija poznatija je kao i struktura metapodataka, a takođe je poznata i kao sintagma “podaci o podacima” (ili sadržajma.). Dobro strukturirani metapodaci pomažu izdavačima da identifikuju, organizuju i ponovno koriste sadržaj na način koji su od značaja za publiku.
 • Optimizacija za pretraživače je proces uređivanja i organizovanja sadržaja na web stranici ili preko šireg web konteksta (uključujući metapodatke), a cilj je povećanje potencijala relevantnosti za pretraživače za određene ključne reči.
 • Content Management strategija definiše tehnologije potrebne za skupljanje, trgovinu, isporučivanje i čuvanje organizacije sadržaja. Izdavačka infrastruktura, životni ciklus sadržaja i njegova povezanost sa novim sadržajem su ključni razlozi ove strategije.
 • Sadržaj kanala distribucije definiše strategiju kako i gde će sadržaj biti na raspolaganju korisnicima.

Otvorite oči i pažljivo čitajte

Kad se radi o stvarima koji se odnose na sadržaj i stvaranje sadržaja, lako je zaboraviti ono što želite, ili još gore, zadovoljite se onim što je mnogo manje od onoga što ste zamislili.

Ali, sve dok ne počnemo kritički tretirati sadržaj, sredstvo dostojano strateškog planiranja i namenimo mu značajna ulaganja, mi ćemo nastaviti da pružamo isprazan sadržaj. Nastavićemo da popunjavamo mesto za reči, slike, audio i video na stranicama koje nisu dobro isplanirani za naše ciljeve. Naši posetioci i dalje neće naći ono što traže, a mi ćemo nastaviti objavljivati nekoristan, umesto upotrebljiv sadržaj do kojeg je ljudma stalo.

Prestanite se pretvarati da je sadržaj problem nekog drugog. Organizujte vaš sadržaj! Naučite da radite sa sadržajima! Praksa pomaže pri rešavanju problema!