Zamerke na lošu tipografiju na uličnim reklamama

nyc-type-poem

1943. godine umetnik i pesnik Gelett Burgess je napisao pesmu i poslao je njujorškom gradonačelniku. U pesmi se žalio na jadnu tipografiju kojom su uređene ulične reklame Njurojka. Gradonačelnik je takođe odgovorio u stihovima (via kottke.org)